• Twój notes jest pusty. Dodaj do niego obiekty, aby móc łatwiej je znaleźć lub porównać.
Dodano do notesu

Zabytki w Szczyrku


Szczyrk pozostawał osadą zamieszkiwaną głównie przez katolików, natomiast przyłączony do niego Salmopol stanowił kolonię, w której większość mieszkańców to ewangelicy. Ten podział znajduje swoje odzwierciedlenie w sakralnych zabytkach miasteczka.


Świątynia św. Jakuba Starszego

Katoliccy szczyrkowianie wybudowali do dziś zachowaną, drewnianą, wzniesioną na zrąb świątynię św. Jakuba Starszego w latach 1797-1800 (ul. Beskidzka 107). Jej wnętrze zostało urządzone w stylu późnobarokowym, przy czym wyposażenie w znacznej mierze pochodzi z Klasztoru...


Sanktuarium Maryne " Na górce"

Pod koniec XIX w. zaczęli budowę kolejnej świątyni. Tradycja łączy jej powstanie z objawieniem Matki Boskiej, jakie pierwszy raz miało miejsce 25 lipca 1894 r. pod szczytem wznoszącej się nad miejscowością Magury (1095). Matka Boska miała się wówczas ukazać dwunastoletniej...


Parafia Ewangelicka

Parafia ewangelicka znajduje się w południowo-zachodniej części miejscowości, w Szczyrku-Salmopolu (ul. Wiślańska 62). Budynek sięga swymi korzeniami 1897 r. Został wzniesiony dzięki pomocy proboszcza ewangelickiego z Białej, ks. Fritschego, który zbierał ofiary na ten cel, a także...


Krzyż Misyjny

Śladem religijności mieszkańców Szczyrku są także XIX-wieczne, murowane kapliczki. W jednej z nich znajduje się drewniany krzyż misyjny z 1730 r., świadczący o niegdysiejszej obecności w Szczyrku jezuickich misjonarzy dbających o właściwe wyłożenie nauk kościoła katolickiego....